Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu procesarea datelor dumneavoastră personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Prezenta Politică de Confidenţialitate face parte integrantă din setul de proceduri și reguli pe care Societatea le-a implementat în vederea conformării la cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prin accesarea și navigarea pe site-ul nostru, reprezintă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai jos.

Societatea va putea modifica această politică de confidențialitate atunci când este necesar. În cazul introducerii unor modificări, acestea vor fi actualizate prin intermediul paginii web, astfel încât să puteți lua la cunoștință noile condiții privind confidențialitatea. În cazul în care continuați să utilizați funcționalitățile puse la dispoziție de către GENTIS PREST S.R.L., prin accesarea site-ului web, se va presupune că sunteți de acord cu acestea, cu excepția cazurilor în care este necesar consimțământul dumneavoastră expres.

A. Cine suntem?

Website-ul www.dextra.ro  (denumit în continuare site-ul) aparține și este administrat de către societatea

GENTIS PREST S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J5/919/2005

CUI: RO 17520245

Adresa sediului social: sat Sâniob, com. Sâniob, nr. 545, jud. Bihor

E-mail: salut@dextra.ro

Telefon: 0755 107 888

B. Ce sunt datele cu caracter personal?

„Datele personale” sunt reprezentate de orice informație prin care puteți fi identificat/ă. Acestea includ date precum numele, un număr de identificare, numărul de telefon, e-mail-ul, adresa poștală, numele de utilizator, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, preferințele personale și obiceiurile de navigare, conținutul generat, adresa IP a computerului dumneavoastră, adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră, precum și informațiile din modulele cookie, așa cum sunt reglementate prin Regulamentul General de Protecția Datelor care are ca scop protecția tuturor cetățenilor UE cu privire la confidențialitatea și încălcarea confidențialității datelor.

C. Care este domeniul de aplicare al prezentei politici de confidențialitate?

Prezenta politică de confidențialitate se aplică informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, colectate sau prelucrate prin intermediul site-urilor web, al aplicațiilor mobile și al altor servicii și produse cu care luați contact și care aparțin GENTIS PREST S.R.L. Prezenta politică de confidențialitate nu se aplică site-urilor web ale altor entități, aplicațiilor mobile și altor servicii și produse care nu afișează sau includ o legătură către această politică de confidențialitate sau care dispun de propria politică de confidențialitate.

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii site-ului web pot fi prelucrate de către Societate în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și Societate prin intermediul paginii web.

D. Ce date prelucrăm și din ce surse provin acestea?

Datele pe care Societatea le poate prelucra ca urmare a interacțiunii cu utilizatorul prin intermediul site-ului nostru web provin din următoarele surse:

 • Datele rezultate din navigarea utilizatorului pe pagina web, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.
 • Datele furnizate de utilizator odată cu contactarea Societății prin intermediul datelor de contact furnizate la capitolul A din prezenta politică de confidențialitate cum ar fi:

  Date de identificare și de contact, respectiv nume și prenume, adresă de e-mail, adresă poștală sau adresă de domiciliu, număr de telefon;
  Alte tipuri de date: produse favorite, hobby-uri, interese, informații legate de stilul de viață, feedback oferit în calitate de consumator, respectiv informații pe care ni le furnizați despre experiența dumneavoastră în utilizarea produselor și serviciilor (de exemplu, comentarii și sugestii, testimoniale sau alte informații legate de produsele prezentate pe site, conținut generat de consumator, respectiv orice conținut, fotografii, imagini video pe care îl creați și îl distribuiți prin intermediul datelor noastre de contact).

Exclusiv, în cazul în care utilizatorul paginii noastre web oferă alte tipuri de date în interacțiunile cu Societatea, aceste date vor fi prelucrate de către Societate numai dacă prelucrarea lor este necesară pentru atingerea scopului urmărit. În caz contrar, datele vor fi distruse fără să fi fost salvate anterior de către noi.

E. Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră

Societatea prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii paginii sale web în conformitate cu următoarele temeiuri juridice, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și Societate: 

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Navigarea pe website. Utilizarea cookie-urilor” este realizată exclusiv în temeiul consimțământului solicitat utilizatorului.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Contact & Informații” se bazează pe gestionarea și tratarea relației dintre utilizator și Societate, cu alte cuvinte, pe interesul legitim al Societății în gestionarea cererii dumneavoastră, menținerea contactului între părți și, după caz, furnizarea serviciului/informațiilor solicitate de utilizator, executarea unei obligații legale, spre exemplu în ceea ce privește soluționarea solicitărilor de exercitare a drepturilor utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor lor, precum și, dacă este necesar, pe acordul care va fi solicitat utilizatorului.

F. Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Utilizatorul garantează că datele furnizate sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea rezulta ca urmare a încălcării acestei obligații.

În cazul în care utilizatorul furnizează date care aparțin unei terțe părți, acesta garantează că a informat respectiva terță parte cu privire la toate aspectele cuprinse în prezenta politică de confidențialitate și că a obținut consimțământul de a ne furniza datele acesteia în scopul prelucrării în cauză. Toate acestea trebuie să aibă loc înainte de furnizarea datelor unei terțe părți prin intermediul Site-ului nostru web.

Societatea vă informează că pentru a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice mod, prin intermediul Site-ului nostru, trebuie să aveți peste 18 ani. Utilizatorul care furnizează date către Societate prin intermediul acestui Site declară și garantează că are peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă persoanelor care nu au împlinit această vârstă, fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

G. Măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal

Ca răspuns la preocuparea noastră de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, au fost adoptate nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și au fost instalate mijloacele tehnice disponibile pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului web. În orice caz, trebuie să țineți cont de faptul că măsurile de securitate pe internet nu sunt infailibile.

H. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Vă informăm că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc.

În mod similar, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastră: Aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte și care vă privesc, și care sunt supuse prelucrării de către Societate, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra datele în legătură cu care ați solicitat restricționarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Societate către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care trebuie să continuăm să facem acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 • De a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
 • De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Societatea vă informează că vă puteți exercita drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal prin oricare dintre următoarele canale:

 • Printr-o scrisoare adresată GENTIS PREST S.R.L. cu sediu ales pentru comunicări și corespondență în sat Sâniob, com. Sâniob, nr. 545, jud. Bihor. Vă rugăm ca aceasta să includă mențiunea „Protecția datelor”.
 • Printr-o solicitare adresată GENTIS PREST S.R.L. la adresa de e-mail salut@dextra.ro.

În ambele cazuri, Societatea are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci când are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

Societatea va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Societatea vă informează că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră Societății, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

Autoritatea de supraveghere:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

Tel:  +40.318.059.211 ; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

I. Gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor provenite de la utilizatori

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care contactează Societatea prin intermediul oricăruia dintre canalele de contact puse la dispoziție prin intermediul Site-ului web vor fi prelucrate în scopul menținerii contactului între părți, al gestionării utilizatorilor Site-ului web, al furnizării de servicii de asistență pentru clienți sau utilizatori și al gestionării și soluționării unor astfel de cereri și solicitări.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, e-mail, număr de telefon sau alte asemenea).

J. Destinatarii datelor dumneavoastră

Datele colectate de către Societate prin intermediul acestei pagini web vor putea fi comunicate următorilor destinatari, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

 • Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea campaniilor promoționale și concursurilor sau atunci când Societatea este obligată în virtutea unei prevederi legale să furnizeze informații autorităților sau instituțiilor având competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății ori instanțelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor Societății),
 • Societăților care oferă servicii de găzduire a platformelor Societății și societăților care asigură întreținere tehnică a website-ului sau prin care se desfășoară campanii de marketing,
 • Auditorilor financiari sau juridici, eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

În ceea ce privește celelalte scopuri ale prelucrării datelor detaliate în prezenta politică de confidențialitate, Societatea îi informează pe utilizatori că aceste scopuri nu implică comunicarea datelor acestora de către Societate către părți terțe.

K. Timpul de păstrare al datelor dumneavoastră

Societatea va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru prestarea serviciului solicitat și/sau pentru atingerea scopului propus al prelucrării. Ulterior, datele dumneavoastră vor fi șterse.


Politica Cookies

1. Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un mic fragment de informație pe care un site web îl solicită de la browserul dvs.  Acestea sunt stocate în dispozitivul dvs., terminalul dvs. mobil sau pe alte dispozitive electronice prin care un utilizator accesează internetul, în scopul de a ajuta utilizatorul să navigheze pe site-ul web în mod eficient, să efectueze anumite funcții/acțiuni și să îi permită site-ului web să „rețină” acțiunile sau preferințele utilizatorului de-a lungul timpului.

2. Cum și de ce utilizăm cookie-urile?

2.1. Scopuri

Site-ul nostru web utilizează cookie-urile îndeosebi în scopurile următoare:

 • pentru a reține acțiunile și preferințele individuale ale utilizatorilor;
 • pentru asigura buna funcționare a site-ului web și a-i spori performanțele;
 • pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu;
 • pentru publicitate online bazată pe comportament și pentru a afișa reclame relevante pentru ceea ce utilizatorul a căutat în trecut;
 • stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-urile noastre și pentru a face urmatoarea vizită mai placută.

Nu vom utiliza cookie-uri în alte scopuri decât cele menționate în prezenta politică.

2.2. Politica de Confidențialitate a site-ului

Politica de Confidențialitate a site-ului are drept scop oferirea de informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul site-ului nostru web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Politica de Confidențialitate este o informare distinctă de Politica privind cookie-urile, ce conține informații cu privire la totalitatea datelor colectate prin intermediul website-ului nostru, inclusiv prin intermediul cookie-urilor.

Politica de Confidențialitate este ușor accesibilă pe site-ul nostru web. În cuprinsul acesteia sunt oferite informații referitoare la datele noastre de identificare, tipurile de date cu caracter personal prelucrate, scopul pentru care acestea sunt prelucrate și temeiul legal în baza căruia are loc prelucrarea, dacă datele cu caracter personal sunt divulgate și altor persoane, cu indicarea acestora dacă este cazul, informații referitoare la transferul datelor în străinătate, durata stocării datelor, securitatea datelor, consecințele în cazul exprimării refuzului cu privire la prelucrarea datelor precum și drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

3. Cum controlați cookie-urile?

Majoritatea browserelor suportă cookie-uri, însă utilizatorii își pot configura browserele să le refuze și le pot șterge oricând doresc. Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dvs. și puteți configura majoritatea browserelor să împiedice stocarea cookie-urilor. Însă, dacă veți proceda astfel, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site, iar anumite servicii și funcționalități este posibil să nu funcționeze.

Pentru a șterge sau retrage consmțământul cookies, vă invităm să ștergeți cookies&cache din browser!

4. Ce cookie-uri utilizăm pe acest site web?